...aby ste už nemysleli na cenu tepla


Už 10 rokov staviame domy, ktoré budú štandard po roku 2020

Na Slovensku platí od januára 2013 nová tepelnotechnická norma, ktorá sprísňuje požiadavky na zateplenie stavieb. Nároky na budovy realizované po 1. januári 2015 sú v norme označené ako odporúčané a požiadavky na budovy realizované po roku 2020 sú stanovené ako cieľové a odporúčané. Po 1. januári 2015 budú teda u nás pri tepelnej ochrane budov platiť sprísnené požiadavky a normalizovanými sa stanú hodnoty, ktoré sú v súčasnosti odporúčané a platia pre ultranízkoenergetické budovy, a po roku 2020 hodnoty, ktoré v súčasnosti platia v prípade objektov s takmer nulovou spotrebou energie. Projektant je pritom povinný zahrnúť splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy do projektu.

Najväčší nárast tepelného odporu konštrukcie nastane po roku 2015 pri plochých strechách a šikmých strechách so sklonom do 45 stupňov, zo súčasných 4,9 na 9,9 m2.K/W. Pri obvodových stenách nastáva posun zo súčasných 3,0 na 6,5 m2.K/W. Najpoužívanejšia stena MEDMAX má hrúbku 40cm a U=0,12W/m2K R = 8,33m2.K.W-1.

Hoci sa väčšina hodnôt požadovaných normou takmer zdvojnásobuje, nízkoenergetickú a pasívnu výstavbu zmena normy výraznejšie nezasiahne. Ich konštrukcie už v súčasnosti spĺňajú požiadavky normy pre rok 2020. Pasívne domy majú nielen úspornejšiu prevádzku (náklady na vykurovanie, chladenie a ohrev vody), ale aj vyššiu hodnotu na realitnom trhu.

Sprísnenie požiadaviek na izolačné vlastnosti objektov prináša na jednej strane zníženie energetickej náročnosti stavieb a na druhej strane väčší životný komfort. Nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie nie je problém len v zime, ale aj v lete kedy sa podkrovné priestory prehrievajú.     

Už 10 rokov staviame na Slovensku a v okolitých krajinách extrémne úsporné domy. Existenciu sme založili na troch bodoch.

Kvalitné výrobky certifikované v Nemecku

- Naše fabriky sú vzhľadom na medzinárodné zákazky vystavené nepretržitej kontrole, takže zniženie dodávanej kvality produktov je neprípustné. Stačí si pozrieť zoznam udelených certifikátov. Na Slovensko dodáváme najnovšie technológie a produkty. Na rozdiel od výrobcov z Polska a Maďarska si za našou kvalitou pevne stojíme. 

Dokonalá a presná práca

- Náš perfekcionalizmus je povestný. Sme vždy hrdí, keď nám klient povie, že sme doniesli na jeho stavbu nemeckú precíznosť.

Osobný vzťah ku klientovi založený na vzájomnej dôvere

- Väčšina klientov už projekt má. Prídu za nami a položia otázku, čo s ich domom vieme urobiť. Základnou myšlienkou je, že klient k nám prišiel so svojim vysnívaným domom. My urobíme všetko pre to, aby mal zanedbatelné náklady na bývanie a mohol sa venovať podstatným veciam v živote. Znížime prevádzkové náklady na minimum. Našim umením je upraviť dom tak, aby sa jeho výzor zmenil len minimálne, ale náklady na život v ňom boli zanedbateľné. Upravíme izolácie, aby žiadne teplo neunikalo, doplníme moderné technológie, ktoré zvýšia štandard bývania a rozumne navrhneme systém kúrenia. Vždy prihliadame na reálnu návratnosť investície. 

Na stavbu našich pasívnych domov používame stavebný systém MEDMAX. Jedná sa o systém strateného debnenia z EPS, ktorého nosnou časťou steny je betónové jadro. Už pred 15 rokmi spĺňala stena z tvárnic MED normy pre nízkoenergetické domy. Keď nás pri stavbe pasívnych domov prestalo baviť zatepľovať stenu ďalším polystyrénom, vyvinuli sme verziu MEDMAX a použili EPS s grafitom. Pre veľké rodinné domy, výrobné haly a bytovú výstavbu sme vyvinuli verziu MAXFIX, ktorej variabilita a extrémne veľké tvárnice urýchľujú výstavbu. 

Naša najpoužívanejšia stena má hrúbku 40cm a U=0,12W/m2K R = 8,33m2.K.W-1. Táto hodnota tepelnej izolácie niekoľkonásobne prekonáva štandard na trhu a pritom nedosahuje naše maximum.